Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 đóng điện thành công MBA chính T1, sẵn sàng đốt lửa lò Tổ máy 1

Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 đóng điện thành công MBA chính T1, sẵn sàng đốt lửa lò Tổ máy 1

Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 đóng điện thành công MBA chính T1, sẵn sàng đốt lửa lò Tổ máy 1

Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 đóng điện thành công MBA chính T1, sẵn sàng đốt lửa lò Tổ máy 1

Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 đóng điện thành công MBA chính T1, sẵn sàng đốt lửa lò Tổ máy 1
Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 đóng điện thành công MBA chính T1, sẵn sàng đốt lửa lò Tổ máy 1
Tin tức

NMNĐ Sông Hậu 1 đóng điện thành công MBA chính T1, sẵn sàng đốt lửa lò Tổ máy 1

Ban QLDA ĐLDK Sông Hậu 1 vừa tổ chức đóng điện thành công Máy biến áp chính T1, hướng đến đốt lửa lò Tổ máy 1 vào cuối tháng 7-2020.

Ngày 17/7/2020, Ban QLDA ĐLDK Sông Hậu 1 tiếp tục cùng với các nhà thầu đã phối hợp với các đơn vị của EVN (Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia, Công ty truyền tải điện 4), tổ chức đóng điện thành công máy biến áp chính T1.

Ông Hồ Xuân Hiền - Trưởng Ban Ban QLDA Sông Hậu 1, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở đang chỉ đạo xử lý công việc chuẩn bị cho công tác đóng điện

Trước đó, ngày 10/7/2020, Ban QLDA cũng đã cùng với các nhà thầu VINAINCON, LILAMA và các đơn vị của EVN tổ chức đóng điện thành công các công trình: Đường dây 500kV Sông Hậu - Đức Hòa giai đoạn 1, Sân phân phối 500kV Trung tâm điện lực Sông Hậu và Máy biến áp chính T2 NMNĐ Sông Hậu 1.

Ông Hồ Xuân Hiền, Trưởng Ban QLDA Sông Hậu 1 cho biết, việc hoàn thành công tác đóng điện và đưa cả hai Máy biến áp chính vào vận hành sẽ bảo đảm nguồn điện tin cậy phục vụ công tác thử nghiệm và chạy thử các hạng mục quan trọng của nhà máy, hướng tới kế hoạch đốt lò bằng dầu (1ST Oil fire) tổ máy số 1 sẽ diễn ra vào ngày 28/7/2020.

 

Toàn cảnh NMNĐ Sông Hậu 1

Đến nay, tổng khối lượng công việc và tiến độ tổng thể của Dự án đạt khoảng 86%. Trong đó: công tác thiết kế đạt 99,79%; mua sắm đạt 99,83%; thi công đạt 90,95%; chạy thử 20,74%.

Ông Hồ Xuân Hiền cho biết, Dự án đang được Chủ đầu tư/ Ban QLDA phối hợp với Tổng thầu LILAMA, quyết liệt triển khai, tập trung các nguồn lực để thực hiện, phấn đấu đưa vào vận hành thương mại Tổ máy số 1 vào Quý II/2021 và Tổ máy số 2 vào Quý III/2021.

 

Nguồn: pvn.vn

backtop